Skip to content

Salib-Mu Salib-Mu

Karya Pdt. Dr. Erastus Sabdono

Salib-Mu, salib-Mu
Salib-Mu, Tuhan
Salib-Mu, salib-Mu
Salib-Mu, Tuhan

Salib-Mu, salib-Mu
Salib-Mu, Tuhan
Salib-Mu, salib-Mu
Salib-Mu, Tuhan

Chorus:
Darah-Mu Kau curahkan
Hapus dosaku
Kau sucikan diriku
Selamat jiwaku