Skip to content

Bapa Kucinta Bapa

Karya Pdt. Dr. Erastus Sabdono

Bapa, kucinta Bapa
Dengan segenap hatiku
Dengan segenap jiwaku
Segenap akal budiku

Bapa, kumau setia
Turut semua kehendak-Mu
Hanya Engkau yang kucinta
Bagiku Kau s'galanya

pre-Chorus:
Betapa kucinta
Elohim Yahweh Bapaku
Betapa kucinta
Tuhan Yesus Rajaku

Chorus:
Kucinta Kau, kucinta Kau
Kucinta Kau selamanya
Hanya Kau yang kucinta