Skip to content

Salah satu yang ditakuti oleh kuasa gelap adalah ketika kita berani percaya sepenuhnya kepada Allah dan hidup sesuai dengan standar dan kehendak Allah.