Skip to content

  • Quotes

Kita akan merasakan kemerdekaan, ketika kita mengalihkan pengharapan ke Kerajaan Surga, di mana ada harta kekayaan yang tidak ternilai