Skip to content

  • Quotes

Tuhan mau keadaan kita baik-baik, tetapi kalau keadaan kita membahayakan keselamatan kekal, pasti Tuhan buat sesuatu.