Skip to content

  • Quotes

Kesombongan berakar pada kehidupan orang yang tidak merasa memerlukan Allah.