Persembahan

Persembahan dapat ditransfer melalui rekening:

BCA 8650 98 111 2

atas nama: GSKI/Gereja Suara Kebenaran Injil

Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati